Scenariusz 4

CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

SCENARIUSZ 4

LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

Tematyka:

  • Sprzymierzeńcy
  • Cel for profit I non-for-profit
  • Tworzenie filmu z pomysłem
  • Potrzeby przedsiębiorcy

O scenariuszu

POMYSŁ NA ZAJĘCIA

Podczas lekcji uczniowie przyjrzą się metodom sprawdzania, czy dany pomysł na biznes ma szansę rozwoju. Przeanalizują także różne etapy działania startupu.

Uczniowie dowiedzą się też, skąd czerpać wiedzę o zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

METODY

Pokaz filmu, dyskusja, prezentacja, praca w grupach.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń inspirując się doświadczeniami własnymi i znanych przedsiębiorców oraz bazując na zebranych informacjach z rynku, znajduje pomysł na własną działalność gospodarczą lub przedsięwzięcie społeczne, oceniając go pod względem innowacyjności. Uczeń charakteryzuje innowacyjne modele biznesu, w tym startupy. Uczeń dyskutuje na tematy związane z prowadzeniem biznesu podczas spotkania z przedsiębiorcą na podstawie informacji o podejmowanych przez niego działaniach innowacyjnych i w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń wyjaśnia istotę procesu zarządzania różnymi zasobami przedsiębiorstwa, w tym zasady skutecznego zarządzania ludźmi oparte na koncepcji przywództwa;

Źródło: Podstawa programowa - link

Materiały do pobrania

Wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła, aby pobrać materiały

Scenariusz

Scenariusz lekcji wraz z prezentacją w formacie .pdf

Filmy

Filmy w formacie .MP4 do prezentacji w klasie

Materiał dodatkowy

Materiały do druku do wykorzystania podczas lekcji np. arkusze pracy dla uczniów

Wszystkie materiały

Zawiera wszystkie materiały: scenariusz, filmy i materiały dodatkowe

CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

Konkurs: CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

Każdy scenariusz to możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs związany z tym scenariuszem będzie aktywny w dniach:
2 listopada 2020 - 6 grudnia 2020

Przejdź na stronę konkursu, aby zapoznać się z jego treścią i sprawdzić jakie nagrody możecie wygrać dla szkoły.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z Polski Wschodniej.

Chcesz być na bieżąco?

Warto wiedzieć, co się dzieje! Śledź nasze social media, a nie ominie Cię żadna informacja.