Scenariusz 3

DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

SCENARIUSZ 3

JĘZYK POLSKI

DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

Tematyka:

  • Badanie rynku
  • Jak oceniać pomysły
  • Rodzaje biznesów
  • Business Model Canvas

O scenariuszu

POMYSŁ NA ZAJĘCIA

Głównym zadaniem uczniów podczas tej lekcji będzie przygotowanie scenariusza krótkiego filmu, w którym starają się przekonać innych do współpracy i pomocy przy istotnym celu.

METODY

Pokaz filmu, praca grupowa.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń znajduje możliwości finansowania działalności gospodarczej lub projektowanego przedsięwzięcia (w tym ze środków instytucji finansowych, urzędów pracy, funduszy unijnych i venture capital, „aniołów biznesu”) oraz określa funkcje inkubatorów przedsiębiorczości w powstawaniu i rozwoju małych firm, w tym startupów. Uczeń analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która w zgodzie z zasadami etycznymi odniosła sukces jako przedsiębiorca. Uczeń dostrzega możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego przy pełnym poszanowaniu zasad etycznych w biznesie. Uczeń wyszukuje i analizuje informacje o sukcesach polskich przedsiębiorstw, w tym ze swojego regionu, na rynku krajowym i międzynarodowym, osiąganych zgodnie z prawem i etyką biznesu.

Źródło: Podstawa programowa - link

Materiały do pobrania

Wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła, aby pobrać materiały

Scenariusz

Scenariusz lekcji w formacie .pdf

Materiał dodatkowy

Materiały do druku do wykorzystania podczas lekcji np. arkusze pracy dla uczniów

Wszystkie materiały

Zawiera wszystkie materiały: scenariusz, filmy i materiały dodatkowe

DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

Konkurs: DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

Każdy scenariusz to możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs związany z tym scenariuszem będzie aktywny w dniach:
26 października 2020 - 6 grudnia 2020

Przejdź na stronę konkursu, aby zapoznać się z jego treścią i sprawdzić jakie nagrody możecie wygrać dla szkoły.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z Polski Wschodniej.

Chcesz być na bieżąco?

Warto wiedzieć, co się dzieje! Śledź nasze social media, a nie ominie Cię żadna informacja.