Scenariusz 3

DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

SCENARIUSZ 3

LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

Tematyka:

  • Wsparcie pozafinansowe
  • Ekosystem biznesu
  • Mentoring, coaching
  • Inwestorzy, dotacje

O scenariuszu

POMYSŁ NA ZAJĘCIA

Lekcja przedstawia codzienność początkujących przedsiębiorców. Uczniowie przyjrzą się, jakie potrzeby mają założyciele firm na różnych etapach rozwoju swojego biznesu i kto im pomaga. Uczniowie dowiedzą się też, na jakie wsparcie mogą liczyć i jak zdobywać partnerów czy sprzymierzeńców.

METODY

Pokaz filmu, dyskusja, prezentacja, praca w grupach, praca indywidualna

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń znajduje możliwości finansowania działalności gospodarczej lub projektowanego przedsięwzięcia (w tym ze środków instytucji finansowych, urzędów pracy, funduszy unijnych i venture capital, „aniołów biznesu”) oraz określa funkcje inkubatorów przedsiębiorczości w powstawaniu i rozwoju małych firm, w tym startupów; Uczeń analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która w zgodzie z zasadami etycznymi odniosła sukces jako przedsiębiorca; Uczeń dostrzega możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego przy pełnym poszanowaniu zasad etycznych w biznesie; Uczeń wyszukuje i analizuje informacje o sukcesach polskich przedsiębiorstw, w tym ze swojego regionu, na rynku krajowym i międzynarodowym, osiąganych zgodnie z prawem i etyką biznesu;

Źródło: Podstawa programowa - link

Materiały do pobrania

Wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła, aby pobrać materiały

Scenariusz

Scenariusz lekcji wraz z prezentacją w formacie .pdf

Filmy

Filmy w formacie .MP4 do prezentacji w klasie

Materiał dodatkowy

Materiały do druku do wykorzystania podczas lekcji np. arkusze pracy dla uczniów

Wszystkie materiały

Zawiera wszystkie materiały: scenariusz, filmy i materiały dodatkowe

DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

Konkurs: DOSTĘPNE WSPARCIE BIZNESOWE

Każdy scenariusz to możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs związany z tym scenariuszem będzie aktywny w dniach:
26 października 2020 - 6 grudnia 2020

Przejdź na stronę konkursu, aby zapoznać się z jego treścią i sprawdzić jakie nagrody możecie wygrać dla szkoły.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z Polski Wschodniej.

Chcesz być na bieżąco?

Warto wiedzieć, co się dzieje! Śledź nasze social media, a nie ominie Cię żadna informacja.