Scenariusz 2

ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

SCENARIUSZ 2

INFORMATYKA

ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

Tematyka:

  • Narzędzia badania rynku
  • Narzędzie Answer the Public
  • Statystyki Grup Odbiorców
  • Badanie grup klientów

O scenariuszu

POMYSŁ NA ZAJĘCIA

Celem zajęć jest przybliżenie przykładowych narzędzi badania rynku, które pomagają lepiej zrozumieć potencjalnych klientów.

METODY

Demonstracja, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń inspirując się doświadczeniami własnymi i znanych przedsiębiorców oraz bazując na zebranych informacjach z rynku, znajduje pomysł na własną działalność gospodarczą lub przedsięwzięcie społeczne, oceniając go pod względem innowacyjności. Uczeń dyskutuje na tematy związane z prowadzeniem biznesu podczas spotkania z przedsiębiorcą na podstawie informacji o podejmowanych przez niego działaniach innowacyjnych i w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń zbiera, analizuje i prezentuje informacje o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo.

Źródło: Podstawa programowa - link

Materiały do pobrania

Wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła, aby pobrać materiały

Scenariusz

Scenariusz lekcji wraz z prezentacją w formacie .pdf

Wszystkie materiały

Zawiera wszystkie materiały: scenariusz, filmy i materiały dodatkowe

ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

Konkurs: ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

Każdy scenariusz to możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs związany z tym scenariuszem będzie aktywny w dniach:
19 października 2020 - 29 listopada 2020

Przejdź na stronę konkursu, aby zapoznać się z jego treścią i sprawdzić jakie nagrody możecie wygrać dla szkoły.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z Polski Wschodniej.

Chcesz być na bieżąco?

Warto wiedzieć, co się dzieje! Śledź nasze social media, a nie ominie Cię żadna informacja.