Scenariusz 2

ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

SCENARIUSZ 2

LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

Tematyka:

  • Szanse biznesowe
  • Dostrzeganie okazji
  • Przedstawienie pomysłu
  • Analiza klientów

O scenariuszu

POMYSŁ NA ZAJĘCIA

Podczas lekcji uczniowie będą mogli przyjrzeć się sposobom na dostrzeganie okazji do zarabiania na swoich pasjach. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom różnych sposobów testowania pomysłów na biznes. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego ważne jest badanie rynku i budowanie relacji z innymi.

METODY

Pokaz filmu, dyskusja, prezentacja, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń inspirując się doświadczeniami własnymi i znanych przedsiębiorców oraz bazując na zebranych informacjach z rynku, znajduje pomysł na własną działalność gospodarczą lub przedsięwzięcie społeczne, oceniając go pod względem innowacyjności. Uczeń dyskutuje na tematy związane z prowadzeniem biznesu podczas spotkania z przedsiębiorcą na podstawie informacji o podejmowanych przez niego działaniach innowacyjnych i w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń zbiera, analizuje i prezentuje informacje o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo.

Źródło: Podstawa programowa - link

Materiały do pobrania

Wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła, aby pobrać materiały

Scenariusz

Scenariusz lekcji wraz z prezentacją w formacie .pdf

Filmy

Filmy w formacie .MP4 do prezentacji w klasie

Wszystkie materiały

Zawiera wszystkie materiały: scenariusz, filmy i materiały dodatkowe

ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

Konkurs: ZMONETYZUJ SWOJE PASJE

Każdy scenariusz to możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs związany z tym scenariuszem będzie aktywny w dniach:
19 października 2020 - 29 listopada 2020

Przejdź na stronę konkursu, aby zapoznać się z jego treścią i sprawdzić jakie nagrody możecie wygrać dla szkoły.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z Polski Wschodniej.

Chcesz być na bieżąco?

Warto wiedzieć, co się dzieje! Śledź nasze social media, a nie ominie Cię żadna informacja.