Scenariusz 4

CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

SCENARIUSZ 4

INFORMATYKA

CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

Tematyka:

  • Narzędzia do testowania
  • Landing Page
  • Spark Adobe
  • Mierzenie zainteresowania

O scenariuszu

POMYSŁ NA ZAJĘCIA

Celem tych zajęć jest przybliżenie przykładowych narzędzi pozwalających na testowanie pomysłu na produkt bądź usługę za pomocą strony lądowania (landing page) i reklamy. Uczniowie zobaczą, jak mogą sprawdzić zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów.

METODY

Demonstracja, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń inspirując się doświadczeniami własnymi i znanych przedsiębiorców oraz bazując na zebranych informacjach z rynku, znajduje pomysł na własną działalność gospodarczą lub przedsięwzięcie społeczne, oceniając go pod względem innowacyjności. Uczeń charakteryzuje innowacyjne modele biznesu, w tym startupy. Uczeń dyskutuje na tematy związane z prowadzeniem biznesu podczas spotkania z przedsiębiorcą na podstawie informacji o podejmowanych przez niego działaniach innowacyjnych i w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń wyjaśnia istotę procesu zarządzania różnymi zasobami przedsiębiorstwa, w tym zasady skutecznego zarządzania ludźmi oparte na koncepcji przywództwa;

Źródło: Podstawa programowa - link

Materiały do pobrania

Wybierz województwo, w którym znajduje się szkoła, aby pobrać materiały

Scenariusz

Scenariusz lekcji wraz z prezentacją w formacie .pdf

Materiał dodatkowy

Materiały do druku do wykorzystania podczas lekcji np. arkusze pracy dla uczniów

Wszystkie materiały

Zawiera wszystkie materiały: scenariusz, filmy i materiały dodatkowe

CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

Konkurs: CO PRZED DECYZJĄ O STARCIE?

Każdy scenariusz to możliwość wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs związany z tym scenariuszem będzie aktywny w dniach:
2 listopada 2020 - 6 grudnia 2020

Przejdź na stronę konkursu, aby zapoznać się z jego treścią i sprawdzić jakie nagrody możecie wygrać dla szkoły.
Konkurs przeznaczony jest dla szkół z Polski Wschodniej.

Chcesz być na bieżąco?

Warto wiedzieć, co się dzieje! Śledź nasze social media, a nie ominie Cię żadna informacja.